ศิริพร เล็กเกียรติ์ขจร

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
ชื่อเล่น ป้อม ค่ะ สนใจติวภาษาลาวค่ะ

เกี่ยวกับติวเตอร์

ศิริพร เล็กเกียรติ์ขจร ค่ะ ชื่อเล่น ป้อม ค่ะ ขอส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้พิจารณาเพื่อสมัครเป็นติวเตอร์ภาษาลาวค่ะ ดิฉันเคยอาศัยอยู่ที่เวียงจันทร์ สปป. ลาว เป็นเวลา 16 ปีค่ะ เคยเรียนที่นั่นด้วย มั่นใจว่าจะสามารถทำงานนี้ได้ค่ะ

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
สาขา : โฆษณาประชาสัมพันธ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. : 2542
หลักสูตร : มัธยมปลาย
สาขา :
สถาบัน : วิทยาลัยเวียงจันทร์
ปี พ.ศ. : 2523

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์การขายและบริการลูกค้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
บริษัท : ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. : 2560
รายละเอียดงานที่ทำ : บริหารทีมขาย วางแผนการตลาด แผนปฏิบัติการ นำเสนอโครงการกับลูกค้าองค์กรภาครัฐ สรุปรายงานการขาย

ใบประกาศ

หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : รามคำแหง
ปี พ.ศ. : 2542