นางสาวศุทรา เอมโอษฐ์

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : ราชภัฏนครปฐม
ปี พ.ศ. : 2545
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : การสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน
ปี พ.ศ. : 2557

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ
บริษัท : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ปี พ.ศ. : 2547-2550
รายละเอียดงานที่ทำ : ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ
บริษัท : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ปี พ.ศ. : 2551-2561
รายละเอียดงานที่ทำ : ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาจีน
บริษัท : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ปี พ.ศ. : 2558-2561
รายละเอียดงานที่ทำ : ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
บริษัท : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ปี พ.ศ. : ปัจจุบัน
รายละเอียดงานที่ทำ :

ใบประกาศ

หลักสูตร : ครุศาสตร์บันฑิตภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทาลัยราชภัฏนครปฐม
ปี พ.ศ. : 2545