กาญจนา สูนกาย

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
Basic English for primary students
ภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติมในแต่ละระดับชั้น
1 ฿300 จองเลย
Basic English for secondary students
ภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้น
1 ฿300 จองเลย
English for reading skill
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญ (Summary)
1 ฿300 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. : 2560

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครู
บริษัท : โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ปี พ.ศ. : 2561
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนภาษาอังกฤษ