Tony TID3108


6 เดือน ที่ผ่านมา
ยังไม่มีการโหวต
ยินดีรับงานแบบรายชั่วโมง ลงคอร์สต่อเนื่องมีส่วนลดพิเศษให้ครับ เราตั้งใจจะสอนอย่างเต็มที่และดีที่สุด หวังว่าคุณจะเปิดโอกาสได้รู้จักกัน บริการ : ที่ปรึกษาธุรกิจ & การตลาด / รับสอนการใช้โซเชียลมีเดีย / รับสอนใช้คอมพิวเตอร์ / รับสอนยิงโฆษณาออนไลน์ / รับสอนคอนเทนต์ออนไลน์ ฯลฯ (ตามตกลงกัน)

เกี่ยวกับติวเตอร์

★ ME MY NAME : K.TONY Full-time Office & Specialist ★ Education Cyber Business Management (Bilingual Program) Srinakharinwirot University & Experience @ NY, USA ★ Current Full-Time : Head Of Digital Marketing Strategist Freelance : Business & Marketing Advisors & Investment Specialist

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ที่ปรึกษาธุรกิจ - Business Advisor
ที่ปรึกษาธุรกิจทั่วไป (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมติตดามผล) ครอบคลุม : ไกด์ + แนะนำ + ตัดสินใจ / ไม่ครอบคลุม : เชิงเทคนิค / การตลาด / โฆษณา - ไกด์ยิงโฆษณาออนไลน์ บริหารต้นทุน แนะนำเทคนิคแบบเจาะลึก - ไกด์ไอเดียใหม่ๆ เหมาะสมกับธุรกิจ & การตลาดออนไลน์ & ออฟไลน์ - ช่วยตัดสินใจและแนะนำทิศทางถูกต้องของธุรก...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาธุรกิจทั่วไป (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมติตดามผล) ครอบคลุม : ไกด์ + แนะนำ + ตัดสินใจ / ไม่ครอบคลุม : เชิงเทคนิค / การตลาด / โฆษณา - ไกด์ยิงโฆษณาออนไลน์ บริหารต้นทุน แนะนำเทคนิคแบบเจาะลึก - ไกด์ไอเดียใหม่ๆ เหมาะสมกับธุรกิจ & การตลาดออนไลน์ & ออฟไลน์ - ช่วยตัดสินใจและแนะนำทิศทางถูกต้องของธุรกิจ - ให้คำแนะนำเหมาะสมสำหรับโอกาสการเติบโต - ช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจที่มีอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้น - ช่วยสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ และคัดเลือกโฆษณา - ชี้ช่องทางการขาย และ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม - ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคโฆษณาออนไลน์ - ปรึกษาเรื่องสนใจ ด้านการลงทุน, บริหารพนักงาน, ฯลฯ *รับเฉพาะงานสุจริต ไม่รับงานสายเทาหรือสุ่มเสี่ยงในทุกกรณี
1 ฿500 จองเลย
ที่ปรึกษาธุรกิจ & การตลาด - Marketing Advisor
ที่ปรึกษาธุรกิจ & การตลาด (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมติตดามผล) ครอบคลุม : ไกด์ + แนะนำ + ตัดสินใจ / ไม่ครอบคลุม : เชิงเทคนิค / การตลาด / โฆษณา - ไกด์ยิงโฆษณาออนไลน์ บริหารต้นทุน แนะนำเทคนิคแบบเจาะลึก - ไกด์ไอเดียใหม่ๆ เหมาะสมกับธุรกิจ & การตลาดออนไลน์ & ออฟไลน์ - ช่วยตัดสินใจและแนะนำทิศทางถูกต้อ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาธุรกิจ & การตลาด (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมติตดามผล) ครอบคลุม : ไกด์ + แนะนำ + ตัดสินใจ / ไม่ครอบคลุม : เชิงเทคนิค / การตลาด / โฆษณา - ไกด์ยิงโฆษณาออนไลน์ บริหารต้นทุน แนะนำเทคนิคแบบเจาะลึก - ไกด์ไอเดียใหม่ๆ เหมาะสมกับธุรกิจ & การตลาดออนไลน์ & ออฟไลน์ - ช่วยตัดสินใจและแนะนำทิศทางถูกต้องของธุรกิจ - ให้คำแนะนำเหมาะสมสำหรับโอกาสการเติบโต - ช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจที่มีอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้น - ช่วยสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ และคัดเลือกโฆษณา - ชี้ช่องทางการขาย และ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม - ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคโฆษณาออนไลน์ - ปรึกษาเรื่องสนใจ ด้านการลงทุน, บริหารพนักงาน, ฯลฯ *รับเฉพาะงานสุจริต ไม่รับงานสายเทาหรือสุ่มเสี่ยงในทุกกรณี
1 ฿1000 จองเลย
สร้าง เซ็ท ยิง (พื้นฐาน) -ฺ Basic Facebook Standard
สำหรับ Facebook : คัดเลือกรูปแบบโปรโมทการลงโฆษณา Facebook อย่างถูกวิธี และเข้าใจระบบ Algorithms เป็นอย่างดีปรับใช้ได้หลายโอกาสทางธุรกิจ " เฉพาะการเรียนการสอนความรู้ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายโฆษณาใดๆทุกกรณี " - สร้างกลุ่มเป้าหมายเจาะลึก ความสนใจ,พื้นที่ ฯลฯ [ Facebook Audience ] - จัดสรรงบประมาณ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับ Facebook : คัดเลือกรูปแบบโปรโมทการลงโฆษณา Facebook อย่างถูกวิธี และเข้าใจระบบ Algorithms เป็นอย่างดีปรับใช้ได้หลายโอกาสทางธุรกิจ " เฉพาะการเรียนการสอนความรู้ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายโฆษณาใดๆทุกกรณี " - สร้างกลุ่มเป้าหมายเจาะลึก ความสนใจ,พื้นที่ ฯลฯ [ Facebook Audience ] - จัดสรรงบประมาณ + วิเคราะห์ช่วงวัน & เวลาดีที่สุด - เลือกลงโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Engagement, Traffic, Lead ฯลฯ - สอนตั้งแต่เริ่มต้น - ยิงโฆษณาจริง (1-2 โฆษณา) *เซ็ทบนเพจผู้เรียน (กรณีไม่มีเพจ ยินดีสร้างใหม่ไปพร้อมกัน) **รับเฉพาะงานสุจริต ไม่รับงานสายเทาหรือสุ่มเสี่ยงในทุกกรณี
2 ฿4000 จองเลย
หลักเขียนคอนเทนต์ให้ปัง -ฺ Basic Facebook Content
ที่ปรึกษาคอนเทนต์ (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมการติดตามผล) - ช่วยสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ นำเสนอสินค้าได้ตรงใจ - วางระบบ Content +เชื่อมโยงกับโพสต์กับ Messenger - แนะนำจุดบกพร่องพร้อมวิธีปรับปรุงเพจ [แบบมืออาชีพ] - ลำดับการนำเสนอ ความถี่ วิเคราะห์วันเวลาอย่างตรงจุด - เลือกใช้ Hashtag / Emoji และลำดับเนื้อหาอย่า...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาคอนเทนต์ (เฉพาะปรึกษา ไม่รวมการติดตามผล) - ช่วยสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ นำเสนอสินค้าได้ตรงใจ - วางระบบ Content +เชื่อมโยงกับโพสต์กับ Messenger - แนะนำจุดบกพร่องพร้อมวิธีปรับปรุงเพจ [แบบมืออาชีพ] - ลำดับการนำเสนอ ความถี่ วิเคราะห์วันเวลาอย่างตรงจุด - เลือกใช้ Hashtag / Emoji และลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม *รับเฉพาะงานสุจริต ไม่รับงานสายเทาหรือสุ่มเสี่ยงในทุกกรณี
1 ฿1000 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

ประวัติการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการศึกษา

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ