กาญจนา บุญยะกาลณ์

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
มุ่งมั่นแต่ตั้งใจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ค่ะ

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
Grammar
หลักไวยากรณ์ ตั้งแต่พื้นฐาน
2 ฿500 จองเลย
Conversation
สนทนาในชีวิตประจำวัน
2 ฿500 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศิปศาสตร์บัณฑิต
สาขา : วิชาภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. : 2556

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูTA English program
บริษัท : รร.ฐานปัญญา
ปี พ.ศ. : 2556-2558
รายละเอียดงานที่ทำ : - เป็นครูผู้ช่วยชาวต่างชาติ สอนในแผนกEP รร.ฐานปัญญา 5วิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา ระดับชั้น ป1-3 - สอนพิเศษภาษาอังกฤษ รร.ฐานปัญญา ระดับ ป.1-6 -สอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยอนุบาล รร.ฐานปัญญา - สอนและติวสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นป.1,3 รร.โสมาภานุสสรณ์ - สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆระดับชั้น ป.1-6 ชุมชนสามเสนใน ในโครงการครูอาสา - สอนภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน สไตล์การสอน - ดูจากลักษณะผู้เรียนเป็นหลักและปรับให้เข้ากับผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีเรียนรู้ที่ดีได้ต่างกัน เช่น ผู้เรียนไม่ชอบวิชาการมากก็ใช้กิจกรรมแทรก หรือเกมส์ ให้ได้ผลลัพธํในการเรียนเช่นเดียวกัน สอนสนทนาที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนphonics ให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง และสอนหลัก Grammar ตามหลักสูตรแต่ละระดับ หรือตามความสามารถของผู้เรียน
ตำแหน่ง : ไกด์นำเที่ยวบนเรือ
บริษัท : เรือด่วนเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. : 2555-2556
รายละเอียดงานที่ทำ : แนะนำสิ่งที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวบนเรือด่วนเจ้าพระยา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท : บริษัท น้ำตาลวังขนาย
ปี พ.ศ. : 2558-ปัจจุบัน
รายละเอียดงานที่ทำ : ประสานงานซื้อขายวัตถุดิบจากต่างประุทศให้กับบริษัทในเครือ ดูแลงานของGM