อารีลักษณ์ งันเกาะ

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สวัสดีค่ะ ดิฉัน ร.ต.อ.หญิง อารีลักษณ์ งันเกาะ อาชีพรับราช

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบัญชี
สถาบัน : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี พ.ศ. : 2553
หลักสูตร : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปี พ.ศ. : 2557