ชยาทิตย์ กฤตโยภาส

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
เบื่อกับการเรียนแบบต้องท่องมั้ยคะ? ชีววิทยาเป็นวิชาต้องท่องจริงหรอ? เรามาเรียนชีววิทยาแนวใหม่มั้ยคะ ไม่ต้องท่องให้เสียเวลา แต่ใช้ทำข้อสอบใช้เรียนได้ตลอดชีวิต :)

เกี่ยวกับติวเตอร์

พี่แบงค์นะคะ สอนวิชาชีววิทยาทั้งภาคไทยและทวิภาษาค่ะ รวมถึงวิชาในมหาวิทยาลัยอีกหลายวิชาเลยค่ะ แนวทางสอนของพี่จะเน้นการเรียนแบบเข้าใจถึงแก่นเพื่อให้น้องสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงหรือต่อยอดได้เยอะแยะมากมาย เพราะเราลงทุนเรียนแล้วเราต้องได้กำไรจริงมั้ยเอ่ย :) ***น้องที่เรียนกับพี่สามารถทำคะแนนชีววิทยาได้ในระดับที่ดี-ดีมาก และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ *** คนอื่นทำได้น้องๆก็ต้องทำได้ค่ะ

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. : 2558
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2560
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขา : สัตวศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2562

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : อาจารย์สอนพิเศษวิชาชีววิทยาและสรีรวิทยามนุษย์
บริษัท : สถาบันกวดวิชาศรีสดใส
ปี พ.ศ. : 2559
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนพิเศษให้นักเรียนและนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนพิเศษชีววิทยา
บริษัท : สถาบันแมคเอดดูเคชั่น
ปี พ.ศ. : 2558
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนพิเศษชีววิทยาให้กับโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนรายวิชาชีววิทยา
บริษัท : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. : 2554
รายละเอียดงานที่ทำ : ช่วยสอนรายวิชาชีววิทยาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร