กมลาสน์ รุ่งเรือง

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขา : สังคมศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. : 2559

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
บริษัท : โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร)
ปี พ.ศ. : 2559 - 2562
รายละเอียดงานที่ทำ : ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.5 ถึง ม.3 ปัจจุบันลาออกจากราชการแล้ว