นัย TID1046


2 ปี ที่ผ่านมา
ยังไม่มีการโหวต

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Excel (Introduction)
ส่วนประกอบต่าง ๆ และเมนูการใช้งาน (Screen, Menu) | การทำงานกับแผ่นงาน (Cell, Range, Worksheet, Workbook) | ประเภทของข้อมูลในเซลล์ | การจัดรูปแบบในแผ่นงาน (Format Cell, Condition Formatting) | การสร้างสูตรเบื้องต้น และลำดับความสำคัญของการคำนวณ (Formula) | การจัดเก็บอกสาร และการพิมพ์ (Save, Print)...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนประกอบต่าง ๆ และเมนูการใช้งาน (Screen, Menu) | การทำงานกับแผ่นงาน (Cell, Range, Worksheet, Workbook) | ประเภทของข้อมูลในเซลล์ | การจัดรูปแบบในแผ่นงาน (Format Cell, Condition Formatting) | การสร้างสูตรเบื้องต้น และลำดับความสำคัญของการคำนวณ (Formula) | การจัดเก็บอกสาร และการพิมพ์ (Save, Print)
1 ฿300 จองเลย
สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต
เรียนรู้การใช้งาน ตารางและฐานข้อมูล | แนะนำ PivotTable ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวนสรุป วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบรูปแบบ และแนวโน้มของข้อมูล | การจัดเรียงลำดับข้อมูล (Sort) | การกรองข้อมูล (Filter) |...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้การใช้งาน ตารางและฐานข้อมูล | แนะนำ PivotTable ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวนสรุป วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบรูปแบบ และแนวโน้มของข้อมูล | การจัดเรียงลำดับข้อมูล (Sort) | การกรองข้อมูล (Filter) |
1 ฿300 จองเลย
เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Word (Introduction)
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ส าหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ เช่น รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ไ และจัดรูปแบบให้ดูสวยงาม สามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์(คล้ายงานหนังสือพิมพ์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ส าหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ เช่น รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ไ และจัดรูปแบบให้ดูสวยงาม สามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์(คล้ายงานหนังสือพิมพ์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
1 ฿300 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ