อัญชลี ดรุณพันธ์

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
ชื่อเล่น เหมียว จบการศึกษา วิทย์-เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนวิชา เคมี / วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ประสบการณ์ สอนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ติวนักเรียนเข้าแข่งขันต่างๆ

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เคมี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. : 2554

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
บริษัท : โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
ปี พ.ศ. : 2558-2561
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนวิชา เคมี / วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ติว นักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ใบประกาศ

หลักสูตร : ประกาศรียบัตรวิชาชีพครุ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ปี พ.ศ. : 2561