สุธาสินี เตี่ยวสกุล

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ภาษาจีนระดับต้น
ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่สนใจ และไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
3 ฿500 จองเลย
ติว HSK ระดับ 1 - 4
ติวเข้ม HSK เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ
5 ฿800 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. : 2555
หลักสูตร : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
สถาบัน : Fudan University
ปี พ.ศ. : 2558

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
บริษัท : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. : 2559
รายละเอียดงานที่ทำ :
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
บริษัท :
ปี พ.ศ. :
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนพิเศษภาษาจีน ตัวต่อตัว ตั้งแต่ภาษาจีนระดับต้น และระดับกลาง