นีรชา อ่อนน้อม

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
สถาบัน : มหาวทิยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. : 2562

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูและผู้ช่วยแปลเอกสาร
บริษัท : สมาคมไทย ฝรั่งเศส เชียงราย
ปี พ.ศ. : 2561
รายละเอียดงานที่ทำ : มีประสบการณ์สอนนักเรียนที่สมาคมและสอนตามโรงเรียน