นิศจยา ศรีลับซ้าย

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ปูพื้นฐานพิชิตภาษาอังกฤษ ต่อยอดติวไปจนถึง TOEIC
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษโดยปูพื้นฐานพิชิตภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม จนสามารถนำไปต่อยอดจนถึงระดับเตรียมสอบ TOEIC ได้เลยค่ะ โดยมีการพูดคุยระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่เสมอ เอกสารประกอบการเรียนเป็นเอกสารที่ผู้สอนจัดทำขึ้นมาเอง กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช่เอกสารที่มีตัวอักษรลายตา แต่เป็นเอกสารที่มีภาพประกอบหลากส...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษโดยปูพื้นฐานพิชิตภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม จนสามารถนำไปต่อยอดจนถึงระดับเตรียมสอบ TOEIC ได้เลยค่ะ โดยมีการพูดคุยระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่เสมอ เอกสารประกอบการเรียนเป็นเอกสารที่ผู้สอนจัดทำขึ้นมาเอง กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช่เอกสารที่มีตัวอักษรลายตา แต่เป็นเอกสารที่มีภาพประกอบหลากสีสันจึงทำให้ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน
10 ฿1500 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. : 2561

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : เลขานุการ
บริษัท : กรมชลประทานที่ 6 ขอนแก่น
ปี พ.ศ. : 2562
รายละเอียดงานที่ทำ :