นงนภัส ทับทอง

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาเวียดนาม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2562