ครูจิ๋ม TID1094


2 ปี ที่ผ่านมา
ยังไม่มีการโหวต
สอนระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basical English for communication) ภาษาไทย(Thai Language for Thai and foreigner ) หลักภาษาไทย (Principles of Usage of Thai Language for Thai and foreigner)

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่่อสาร
ฟังและพูดเกี่ยวกับ ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอ ให้บริการและความต้องการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับและศักยภาพ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟังและพูดเกี่ยวกับ ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอ ให้บริการและความต้องการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับและศักยภาพ
5 ฿1000 จองเลย
อ่านจับใจความ ย่อความ วิเคราะห์ความ การเขียน สร้างคำ
อ่านจับใจความจากเรื่องเล่า จากประสบการณ์ นิทาน วรรณคดี อ่านตีความเอกสารทางวิชาการที่มีคำศัพท์เฉพาะวงการที่ต้องทำความเข้าใจความหมาย อ่านตีความเอกสารคู่มือ มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน การสร้างคำ ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค การเขียนเรียงความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความ ข่าว และเหตุการณ์ประจำวัน แล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านจับใจความจากเรื่องเล่า จากประสบการณ์ นิทาน วรรณคดี อ่านตีความเอกสารทางวิชาการที่มีคำศัพท์เฉพาะวงการที่ต้องทำความเข้าใจความหมาย อ่านตีความเอกสารคู่มือ มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน การสร้างคำ ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค การเขียนเรียงความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความ ข่าว และเหตุการณ์ประจำวัน และประเมินความน่าเชื่อถือจากสื่อ
5 ฿1000 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ