เทียนวิทู TID521


ปี ที่ผ่านมา
ยังไม่มีการโหวต
สวัสดีครับ พี่ชื่อแทน เป็นติวเตอร์สอนภาษาเยอรมันครับ ปัจจุบันพึ่งจบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวพี่เองเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีปี 2013-2014 และมีประสบการณ์สอนภาษาเยอรมันพื้นฐาน และสอนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาตั้งแต่ A1-A2 PAT สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน ครับ

เกี่ยวกับติวเตอร์

ชื่อเล่น : แทน ชื่อจริง : เทียนวิทู การถนัด อายุ : 23 ปี ประวัติการศึกษา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี 2013-2014 วิชาที่สามารถสอนได้ : ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สถานที่ที่สะดวกรับงานสอน : สยามและบริเวณใกล้เคียง ตามแนวรถไฟฟ้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ประสบการณ์ : ประสบการณ์สอนภาษาเยอรมันพื้นฐาน และสอนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาตั้งแต่ A1-A2 PAT สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน และสอนเพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและคณิต ระดับ ป ปลาย ถึง ม ต้น ตามบทเรียน

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
| ภาษาเยอรมันพื้นฐาน | ภาษาเยอรมันตามบทเรียน | เตรียมสอบ A1-A2 PAT7.2
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน - เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น การอ่านออกเสียง บทสนทนาอย่างง่าย | ภาษาเยอรมันตามบทเรียนที่โรงเรียน - ทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน พร้อมเอกสารจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจ และเสริมพื้นฐานให้กับน้องๆ ในการเรียนที่โรงเรียน และเพิ่มเกรด | เตรียมสอบ A1-A2 PAT 7.2 -...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน - เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น การอ่านออกเสียง บทสนทนาอย่างง่าย | ภาษาเยอรมันตามบทเรียนที่โรงเรียน - ทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน พร้อมเอกสารจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจ และเสริมพื้นฐานให้กับน้องๆ ในการเรียนที่โรงเรียน และเพิ่มเกรด | เตรียมสอบ A1-A2 PAT 7.2 - เจาะลึกรูปแบบข้อสอบที่ใช้ในปัจจุบัน เรียนรู้หลักภาษาและเนื้อหาที่จะเจอในข้อสอบ ทริกในการทำข้อสอบ และการฝึกซ้อมทำข้อสอบ เพื่อให้คุณสามารถผ่านข้อสอบจริงได้อย่างง่ายดาย
2 ฿600 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ